Headerbild

Styrelsen och övriga funktionärer

Mailadress till styrelsen Klicka HÄR

Ordförande: Henrik Olsson 073-989 17 21
This is a mailto link
Representerar, stimulerar och 
tillsammans med styrelsen för- 
delar och övervakar klubbens  verksamhet.
Vice ordf:

Gudrun Persson

073 - 048 39 96
tope2@tele2.se
Ställföreträdare för ordförande
Sekreterare: Bo Hedman 0220-138 58
sekreterare@hallstahammarsok.se
Korrespondens, protokoll, arkiv
och verksamhetsberättelse. 
Förbereder årsmötet, klubb- 
och styrelsemöten.
Kassör:

Ulrika Jonsson-Olofsdotter

kassor@hallstahammarsok.se Handhar klubbens ekonomi. 
Upprättar budget, bokslut samt 
sköter löpande bokföring. 
Medlemsmatrikel, försäkringar.
Ledamöter:

Hans Petersson

Annika Norström 

0220 - 10200 This is a mailto link

Tillsammans med ovan nämnda 
ledamöter besluta i klubbens angelägenheter
och samordna klubbarbetet
Ersättare:     Ersätter ordinarie ledamot vid dennes frånvaro.
Kallas till alla styrelsemöten.
Revisorer: Lena Hedman
Rolf Karlsson


 
Revisor ers:      
Valberedning:

Annica Norström

Lena Hedman


0220-102 00
annica.norstrom@hotmail.com
0220-138 58
magdalena.hedman@hotmail.com
 
Referatbokf:      
Inköpare
tävlingsutr:
Vakant